LetselProCare
Scherp in letselschade

Informatie over letselschade

LetselProCare verleent juridische bijstand in uiteenlopende letselschadezaken:

  • Verkeersletsel (bijv. als gevolg van een auto-, bromfiets-, fietsongeluk);
  • Bedrijfsongevallen (bijv. op de werkvloer, door onvoldoende veiligheid of als uitzendkracht);
  • Beroepsziekte (bijv. RSI, burn-out, asbestklachten of een schildersziekte);
  • Geweldsmisdrijven (bijv. als gevolg van een mishandeling);
  • Medische fouten  (bijv. als gevolg van een foutieve ingreep);
  • Gebrekkige producten (bijv. bij schade als gevolg van een ondeugdelijk product);
  • Letsel door dieren (bijv. een hondenbeet).

Tijdens het eerste intakegesprek bespreken wij uw situatie en beantwoorden wij al uw vragen. Het soort letsel kan variëren tussen fysieke en mentale klachten of een combinatie hiervan. Het is, ter bevordering van het herstel, belangrijk om zo vroeg mogelijk het medisch traject te bewandelen. De eigen huisarts kan u voorzien van een passend behandeladvies.

De schadeposten
Er bestaan verschillende schadeposten, zoals medische kosten, reis- en verblijfskosten, kosten voor huishoudelijke hulp, kosten als gevolg van het verlies van zelfwerkzaamheid of zelfredzaamheid, inkomensverlies, toekomstige schade, smartengeld en buitengerechtelijke kosten. LetselProCare inventariseert alle relevante schadeposten en streeft altijd naar het maximaal haalbare resultaat.

LetselProCare maakt zich sterk voor alle slachtoffers, ongeacht de oorzaak of het soort opgelopen letsel.  

E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn